Chakraene, del 2

De mest sentrale og kjente chakraene er de syv som sitter midt på kroppen fra nedenfor bekkenet, opp langs ryggraden og til toppen av hodet. Rekkefølgen er slik, nedenfra og opp:

  1. rotchakraet, som sitter rett under bekkenet
  2. harachakraet. Dette er plassert rett under navelen
  3. solar plexus sitter på bløtdelene rett under brystbenet. Dette området kaller vi jo solar plexus også uten at vi snakker om chakraer.
  4. Midt i brystet sitter hjertechakraet
  5. halschakraet sitter naturlig nok i halsen
  6. Midt i pannen finner vi pannechakraet, eller det tredje øyet, som det kalles
  7. og på toppen av hodet har vi kronechakraet.

Når lysstråler brytes i et prisme fra rødt til fiolett, er rødt den fargen som vibrerer saktest og fiolett den som vibrerer raskest. Slik er også fargeskalaen til chakraene bygget opp. Som en regnbue. Chakraene roterer i forskjellig tempo og beskrives derfor med ulike farger.

color-300343_1920

Hvert chakra korresponderer med ulike deler av den fysiske kroppen og en ubalanse i et av chakraene kan føre til fysisk ubehag, og på samme måte kan fysisk ubehag skape ubalanse i chakraene.

I den tiden vi nå er inne i, skjer det en endring i tilgang på energitilstrømming. Dette skiftet fordrer nye og hurtigere energistrukturer. Som en følge av dette fødes det stadig flere av det den alternative verden kaller indigo- og krystallbarn. De har en annen chakraoppbygging enn den tradisjonelle.

Indigobarna har fått sitt navn på grunn av sin indigofargede aura. De har tre chakraer; rot- og harachakraet forenes i harachakraet, og kronechakraet og det tredje øye, forenes i det tredje øyet. Chakraene hos indigobarna har begynt å jobbe mer som et hele. Det vil si at de har begynt å spinne i omtrent samme hastighet. De har dermed også samme farge på sine tre chakraer, men i litt forskjellige nyanser. Harachakraet er lys indigo, hjertechakraet har en mellomfarget indigotone og det tredje øye ren indigo.

Krystallbarna har fått sitt navn fordi deres energi minner om den fra krystaller. Hos dem forenes de tre chakraene i kun ett chakra; hjertechakraet.

Vi kan sammenligne de ulike chakraoppbygningene med en vanlig postforsendelse. Syvchakrasystemet er som brevet; det går gjennom mange ledd og tar noe tid før det når målet. Indigobarnas system med tre chakraer er som den analoge tilkoblingen som sender, mottar og laster ned e-post i enkeltoperasjoner.

Krystallbarnas system med sitt ene chakra kan sammenlignes med en bredbåndstilkobling som håndterer flere operasjoner samtidig og som går veldig raskt. Hvis du ønsker å vite mer om Charan, og hvordan du kan bruke din indre energi og auraer å bli en sterkere person og oppnå lykke og suksess i livet, vi mener du bør kontakte de dyktige spåkoner på spålive.no de vet alt om chakraene og er også veldig god på fortune-telling tarotkort, faktisk de sannsynligvis beste tarot Norge.

Chakraene, del 1

Vi mennesker er utstyrt med sanser som gjør at vi kan oppleve den fysiske verden rundt oss. Derfor er det lett å overse at verden består av noe mer en det vi kan ta og føle på. Utenfor den fysiske dimensjon ligger den energetiske dimensjonen. Alt i verden er skapt av energi og fysisk substans samtidig.

Bryter vi ned materie, eksisterer denne av atomer. I følge matematikeren Niels Bohr, består atomet av protoner og nøytroner som utgjør kjernen i atomet, og elektroner. Protonene har positiv ladning, nøytronene har ingen ladning og elektronene har negativ ladning. Elektronene spinner rundt kjernen av protoner og nøytroner som planeter som spinner rundt en sol i et solsystem. Det er disse polene og deres ulike sammensetninger som skaper molekyler, som igjen danner alt det fysiske rundt oss.

I følge forskeren Bruce H. Lipton består atomene av uendelig små virvelvinder av energi. På langt hold vil atomene se ut som en uklar sfære. På nært hold ville man ikke se noen ting, for atomet har ingen fysisk struktur. Når vitenskapsmenn forsker på de fysiske partiklene av et atom, som masse og vekt, ser atomene ut som og oppfører seg som fysisk materie. Men når det samme atomet blir beskrevet ut fra ladningspotensial og bølgelengde, utviser det kvalitetene og bestanddelene ac energi. Byggesteinene våre er altså energi og fysisk substans, slik fysikeren Albert Einstein oppdaget. Han avdekket at vi lever i et udelelig, dynamisk hele der energi og materie er så dypt sammenvevd at det er umulig å se dem som selvstendige elementer.

pendulum-1013555_1920

Dette kan vi se i praksis ved hvordan en lyspære fungerer; selve lyspæren er fysisk, men den virker ikke uten at elektrisiteten, som er energi, strømmer gjennom den. Slik er det også med oss mennesker. Den fysiske kroppen vår kan ikke leve uten energien. Vi ser hvordan energien bidrar til at noe fysisk skjer i for eksempel samspillet mellom nerveimpulsene og muskulaturen. Nerveimpulsene går som elektriske signaler fra hjernen, langs nervefibrene og ut til kroppens muskler slik at de trekker seg samme og en bevegelse oppstår. I tillegg til disse spesifikke impulsene gjennomsyres kroppen vår av energi. Denne vitale energien er tilstede i alt liv.

person-690245_1280

I India kalles energien prana, i Kina heter den chi og i Japan reiki. I vestlig tradisjon blir det ofte beskrevet som ånd eller vital livskraft. For at energien og det fysiske skal kunne kommunisere, finnes det spesielle portaler, eller energipunkter i kroppen. Det er disse energipunktene som kalles chakraer. Chakraene er møtepunktene mellom fysisk, psykisk og åndelig energi. Vi har kjent til chakraene i tusenvis av år, men det er bare i de siste hundre årene at vi i den vestlige delen av verden har fått kunnskap om dem. Chakraene var kjent ikke bare av Østens folk, men også av den indianske kulturen. De mest kjente beskrivelsene kommer imidlertid fra India og yogisk tradisjon. Ordet chakra kommer fra det eldgamle indiske språket sanskrit og betyr spinnende skive eller hjul. Disse hjulene spinner hver sin vei hos kvinner og menn.